Sport pro všechny

Kontaktní osoby:

Zdeněk PRÁGR - tel 485 106 451 (předseda)

Zdena WACHOVÁ - tel 603 523 639 (organizační pracovnice)

Milan SVĚDÍK - tel 776 611 665 (složka mužů)

 

Cvičení složek SPV TJ LOKOMOTIVA na členské průkazy:

Rodiče a děti – každé pondělí a čtvrtek od 16:30 do 17:30 hodin.
Pod vedením kvalifikovaných cvičitelek si rodiče cvičí sami.
Stáří dítěte – pokud stojí na nožičkách.

Předškolní děti – každé pondělí a čtvrtek od 16:00 do 17: 00 hodin.
Od tří let cvičí již samostatně opět pod vedením kvalifikovaných cvičitelek –
naučí se základním gymnastickým prvkům na nářadí, trampolíně a pod.

Žákyně a žáci – každé pondělí a čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin.
Již vyšší stupeň cvičení a her.
Stáří – 6-12 let.

Zdravotní tělocvik – každé pondělí od 18:00 do 18:50 hodin.
Cvičitelé zdravotního tělocviku Zdena Wachová a Zdeněk Prágr.

Zdravotní tělocvik – velké míče – každé pondělí od 19:00 do 20:00 hodin.

Cvičení pro seniory – každý čtvrtek od 15:30 do 16:30 hodin.
Cvičitelky Z. Wachová a J. Silná.

Kondiční cvičení
pondělí:
od 20:00 do 21:00 hodin pod vedením V. Blažkové a J. Silné,
čtvrtek:
od 18:30 do 19:30 hodin,cvičitelka Eva Trávníčková.

Aerobic – mix – NA VSTUPNÉ
pondělí:
od 19:00 do 20:00 hodin, cviřčitelka Martina
čtvrtek:
od 17:30 do 18:30 hodin, cvičitelka Markéta

Florbal
žáci: každý pátek v 17:30 - 18:30 hodin
dorost + muži: každý pátek v 18:30-19:30 hodin

Volejbal
Pro všechny milovníky volejbalu bez ohledu na pohlaví
každé úterý ve 20:00 - 22:00 hodin

Příspěvky na rok 2015 - SPV (leden-prosinec 2015):
Pracující: 1100,-Kč
Rodiče a děti: 1200,-Kč
Mateřská dovolená: 600,-Kč
Důchodci: 700,-Kč
Děti a studenti: 700,-Kč
Více dětí v SPV: 600,-Kč

AEROBIC
bez průkazek – vstupné na jednu hodinu zůstává ve výši loňského roku 50,-Kč


Kontakt

TJ Lokomotiva Liberec 1

Jablonecká 21
460 01 Liberec


tel.: +420 485 110 046


 

  • IČO: 00483371
  • DIČ: CZ00483371
  • bankovní spojení: 29335461/0100